Bewegingstherapie

Bewegingstherapie

Het uiteindelijke doel van bewegingstherapie is meer bewegingsvrijheid. Al naar gelang de klacht gaat dit een bepaalde tijd en energie vergen. Bij lichte en milde klachten en/of bij jonge mensen kan binnen relatief korte tijd al resultaat behaald worden. Bij zwaardere of chronische klachten, zeker in combinatie met stijgende leeftijden, gaat er meer tijd overheen voor resultaat zichtbaar wordt.

De inzet, discipline en het doorzettingsvermogen van de klant/patiënt is cruciaal in het proces om vooruitgang te kunnen boeken. De therapeut masseert, verricht oefeningen waarbij de klant passief bij kan blijven of actief mee moet doen. Daarnaast zijn manuele behandelingen mogelijk en geeft de therapeut oefeningen mee om deze thuis te doen. Dit laatste is echt cruciaal!

Dat laatste, thuis oefeningen doen of ander advies opvolgen, is voor het boeken van vooruitgang bij elke behandeling cruciaal.

Waar vooral op gelet wordt is wat de klant/patiënt nodig heeft. Het gevoel terugkrijgen in een bepaald lichaamsdeel is soms de eerste stap. De uitslagbeweging, kracht en daarna de snelheid terug krijgen. Met inzet maar ook met geduld naar haalbare doelen werken.