Blogs

Lumbago

 

Lumbago is de verzamelnaam voor onderrug klachten. Deze klachten komen niet allemaal van de zelfde oorsprong en hebben in de specifieke gevallen, na de diagnostisering, hun eigen naam.

Diagnoses dienen gesteld te worden door hiervoor gekwalificeerde mensen, huisartsen, fysiotherapeuten en specialisten.  De diagnose kan worden gesteld door naar een reeks aan factoren te kijken. De mate waarin men nog kan bewegen. Wat voor soort pijn heeft de cliënt? Is de pijn lokaal of heeft men uitstralende pijn? Is het een korte felle of scherpe pijn?  En wanneer , bij welke beweging of houding treed die scherpe pijn op? Of is het misschien een doffe aanhoudende pijn.  Welk cijfer geeft de cliënt aan de pijn?

U bent gebaat bij een goed gestelde diagnose.  Overleg goed met uw behandelend arts.  Voor sommige rugpijnen wordt eerst 2, tot soms wel 6 weken rust, voorgeschreven. Geen enkele behandeling is dan toegestaan.

Lage Rug, Heup en Billen

De onderrug, lage rug , billen en heupen staan in nauwe verbinding met elkaar.  Ze hebben dezelfde, overlappende en dus elkaar ondersteunende functies. Dit heeft als gevolg dat een klacht in de onderrug  gevolgen kan hebben voor de heup, de bil tot in de bovenbenen en zelfs de voeten.

Hieronder de diverse onderrug klachten met hun benamingen. De symptomen en eventuele behandelingen gaan we van elke klacht los beschrijven.

 • Spit
 • Ischias
 • Piriformis Syndroom PFS
 • Bekkeninstabiliteit
 • SI Klachten
 • Klinische Instabiliteit
 • Spondylolisthesis
 • Hernia
 • Aspecifieke Klachten
 • Facetpijn

Spit

Wat is spit?

Wanneer iemand zegt “het schoot ineens in mijn rug” dan is dat direct het beeld dat bij Spit hoort. Heftige lage rugpijn die acuut optreedt. De term, “door de rug gaan”. Wordt ook vaak gebruikt. Spit ontstaat in veel gevallen plotseling na een verkeerde beweging of overbelasting (vaak na bukken, tillen, draaien, iets pakken etc.). Een geleidelijke opbouw kan echter ook de oorzaak zijn van Spit.  We hebben het over spit, acute lumbago (lumbus = lende en algos = pijn); in de volksmond spit genoemd.

Medische discussie; wat is spit nu precies

Spit zorgt nog steeds voor discussies onder de medische wetenschappers. Een populaire mening is een  ‘verstuiking’ of een scheurtje in de wand van de tussenwervelschijf. Dat scheurtje kan in grootte variëren. Door je enkel gaan is net zoiets, zo kun je óók door je rug gaan.

Hoe wordt de spit diagnose gesteld?

Aangezien de medische wetenschap nog geen eenduidige oorzaak heeft kunnen vaststellen van Spit kan men bij niet spreken van een echte diagnose. Het is een term die wordt gebruikt voor aandoeningen zonder aanwijsbare klinische oorzaak.

Wat zijn de oorzaken van Spit?

Bukken, tillen en draaien tijdens het tillen. Verkeerd tillen dus. Maar vooral ook door een verkeerde houding. Men zit vaak verkeerd. Op het werk en voor de TV. Hierdoor verdwijnt de normale holling in de onderrug. Dit levert een asymmetrische belasting en te veel trekkracht op voor de achterwand van de tussenwervelschijf. De tussenwervelschijven zijn hierdoor weer de oorzaak van rugpijnklachten zoals een hernia en ook spit.

Factoren die spit kunnen veroorzaken

Bij ieder individu kan de oorzaak van spit anders zijn. Een mogelijke combinatie van onderstaande factoren vormt veelal de oorzaak van spit:

 • Een plotselinge verkeerde buig- draaibeweging,
 • Stress (denk aan combinatie werk, gezin en huishouden),
 • Langdurig verkeerde houding,
 • Ongetraind zwaar werk doen (te grote belasting van de rug),
 • Hernia in de lumbale regio,
 • Slechte lichamelijke conditie,
 • Verkeerde tiltechniek,
 • Als gevolg van het normale verouderingsproces van de tussenwervelschijf (discus).
Rugspieren spannen aan als verdediging tegen spit

De pijn als gevolg van de kleine scheurtjes in de tussenwervelschijf zorgen voor een sterke aanspanning van de rugspieren. Dit wordt gebruikt als verdedigingsmechanisme om ergere rugpijn te voorkomen. De spierverstijving is kortom niet de oorzaak van de rugpijn maar een gevolg: een reactie op de kwetsuren in de tussenwervelschijf.

Wat zijn de symptomen van spit?

De symptomen bij spit verschillen nogal per persoon. Kenmerkende symptomen voor spit zijn onder andere:

 • Stekende of schietende en vooral heftige acute pijn laag in de onderrug
 • Stijf gevoel van de lage rug
 • Bewegingsbeperking van de lage rug
 • Uitstralende pijnklachten in de billen of bovenbenen (zie ook Ischias)
 • Pijn in de lage rug bij het bewegen (met name bukken en draaien);
 • Langdurige zitten is vaak pijnlijk en het opstaan daarna zeer moeilijk
Spit-behandeling en het genezingsproces
 • Spit wordt in de eerste zes weken niet behandeld.
 • Dit is conform de richtlijnen van de huisartsen. De zogenaamde Gouden Standaard. En de “Richtlijnen Lage Rugklachten 2014” van de fysiotherapeuten.
 • Zes weken nadat de spitklachten zijn ontstaan, kan gestart worden met een herstelprogramma. Dit programma richt zich op preventie van terugkerende spitklachten
Spit : beweging is behandeling

Dit is zeer belangrijk. Bewegen is cruciaal voor het herstel. Maar let wel op. De dagelijkse belasting van de rug geleidelijk aanpassen afhankelijk van de verdraagzaamheid en bewegingsmogelijkheid.  Heb geduld en discipline, houd dit 6 weken vol. Ga je te snel heb je kans op terugslag en dus een verlenging van de herstelperiode. Verken de grenzen door te bewegen en ga er niet overheen.

Spit, pijn en medicatie

Spit verdwijnt in veel gevallen vanzelf. Bij hevige pijn is  het soms nodig spierverslappers of pijnstillers te slikken gedurende de eerste dagen of zelfs weken, al naar gelang de afname van de klacht. De huisarts kan  medicatie voorschrijven om de pijn te verminderen. Meestal wordt Paracetamol, Diclofenac, Ibuprofen, Tramadol of Diazepam voorgeschreven. Zelf kun je kort Paracetamol en/of Ibuprofen nemen. Beide zijn pijnstillers. Bij spit is het allerbelangrijkste echter dat je blijft bewegen.

Hoelang duurt spit?

Spit geneest meestal snel en vanzelf. Het verrekte weefsel zal weer herstellen en zo verder genezen. De kwetsuren in de achterwand van de tussenwervelschijf genezen meestal goed binnen enkele dagen tot enkele weken. Het herstel is afhankelijk van de ernst en de grootte van de aandoening, maar ook van de mate van slijtage van de schijf. Per persoon is dit verschillend. Iemand van 35 kan grotere slijtage vertonen dan iemand van 50 jaar.

Tips voor het verhelpen van spit

Hieronder vind je zes adviezen die het herstelverloop van spit gunstig beïnvloeden. Hiermee kun je werken aan een voorspoedige genezing van je klachten.

Zes adviezen voor voorspoedig herstel bij spit:
 1. Geef de rug relatieve rust, vermijdt plotselinge of bukkende bewegingen,
 2. Vaak is de pijn zo erg dat je eerst een paar dagen alleen kunt liggen; zorg dan dat je horizontaal ligt en niet met een paar kussens onder je hoofd of het bed schuin omhoog! Rugligging, zijligging of buikligging mag allemaal,
 3. Blijf zodra het kan wel in beweging en wissel staan, lopen, zitten en liggen vaak af,
 4. Zitadvies: zorg dat je ‘actief’ zit (rechtop/ ‘boek op je hoofd’) met de stoelleuning rechtop, zak niet onderuit. Bij het opstaan de rug strekken,
 5. Even een paar dagen niet bukken en tillen, even geen sport etc.,
 6. De huisarts kan medicijnen voorschrijven die de pijn verminderen (meestal bijv. Paracetamol, Diclofenac, Ibuprofen, Tramadol, Diazepam). Wanneer je geen andere medicijnen gebruikt kun je zelf kort bijv. Paracetamol (pijnstilling) of Ibuprofen (pijnstilling) nemen. De combinatie van Paracetamol en Ibuprofen werkt erg goed: ze werken versterkend op elkaar.
Voorkomen van spit

Hiervoor kun je in eerste instantie de oorzaken van spit, hierboven, nog eens doornemen. Verder is het aan te bevelen een gezonde levensstijl aan te houden. Eet gezond. Niet op dieet maar pas je eetgewoonten aan. En sport uiteraard. Met 1 of 2 keer per week kom je al een eind. Dagelijks 30 tot 60 minuten is helemaal perfect. En vergeet met name het rekken en strekken niet. Boek regelmatig een massage!

 

 

 

Ischias

Wat is ischias?

Ischias is een zenuwpijn die niet continu aanwezig is en die begint in de rug en via de bil doorloopt tot in je been. Het is een pijn in de langste zenuw van het lichaam, de Nervus Ischiadicus of de grote beenzenuw genoemd. Deze zenuw ontspringt uit het ruggenmerg  (L4,5 en S1,2 en 3) en loopt via de bil langs de achterkant van het been. Wanneer pijn in de onderrug Ischias genoemd wordt is dat vaak onterecht.

Hoe wordt de diagnose ischias gesteld?

Het is lastig om de diagnose ‘ischias’ met zekerheid vast te stellen. Dit komt vooral doordat het beeld veel gelijkenissen met de diagnose van een hernia heeft. Ook tekenen die als voorlopers op een hernia duiden zijn identiek aan ischias. De functietesten die een behandelaar kan uitvoeren om de diagnose ischias te stellen hebben het risico in zich om een eventuele hernia te verergeren. Een hernia is een scheur in de tussenwervelschijf. Een huisarts kan de diagnose stellen en zal in dat geval na 6 tot 8 weken een MRI voor de patiënt aanvragen. Dit behandelen we in een aparte blog. De ischiasklachten worden vaak gezien als klachten die betrekking hebben op de tussenwervelschijf. Maar er zijn meer oorzaken.

Diagnosegesprek voor Ischias

De diagnose is grotendeels afhankelijk van de antwoorden die voortkomen uit een vraaggesprek. De kenmerken van ischias die je uit het gesprek kan halen zijn met name:

 • Bukken en tillen is pijnlijk (Broek aandoen, veters strikken)
 • Cliënt is continu van houding aan het veranderen. Ook wel geduid als ‘onrustig’
 • Pijn en stijfheid bij het opstaan en lang zitten
 • Pijn en stijfheid na een lange autorit
 • Hoesten, niezen, persen kunnen zorgen voor pijnscheuten in de rug en/of het been
Ischias als waarschuwing voor een Hernia

Ischias wordt in de regel gezien als een waarschuwing voor een dreigende hernia. De pijn kan ook verband houden met een vernauwing van het wervelkanaal, ook wel stenose genoemd. Dit wordt het syndroom van Verbiest of wel spinale stenose genoemd.

Wat zijn de oorzaken van ischias?

Irritatie van de Nervus Ischiadicus  is de oorzaak van Ischias. Dit kan ontstaan door een ontstekingsreactie en/of door een druk op de zenuw.

Oorzaken van Ischias zonder stenose

Hieronder de factoren die kunnen leiden tot Ischias indien er geen sprake is  van een stenose:

 • Een slechte algehele lichamelijke conditie
 • Een plotselinge verkeerde buig- en/of draaibeweging
 • Verkeerde tiltechniek
 • Langdurige stress (denk aan combinatie werk, gezin en huishouden)
 • Langdurige inactieve houding
 • Ongetraind zwaar werk doen (te grote belasting van de rug)
 • Als gevolg van het normale verouderingsproces van de tussenwervelschijf (discus),
 • Hernia
 • Tumor
De behandeling van ischias

Vanwege het feit dat Ischias een voorbode kan zijn voor een Hernia is het van belang om vooral rustig aan te doen. Dit kan helpen om eventueel nog een hernia te voorkomen. Rustig aan doen betekent niet dat de cliënt niks meer moet doen. Wat kan de cliënt dan wel doen? Zie onderstaande tips.

Tips voor een klachtenbeeld dat past bij Ischias
 • Niet te lang zitten
 • Niet zwaar tillen
 • De onderrug tijdelijk ontzien en geen belastende activiteiten uitvoeren
 • Wel Bewegen maar de pijngrens niet opzoeken
 • Het bewegen geleidelijk opbouwen
 • Veel afwisselen van houdingen
 • Bij heftige pijn wel rust nemen
 • Liggen is af te raden maar kan nodig zijn (bij een heftig beeld)
Verdere Ischias behandeling
 • Zodra de pijn van de cliënt dragelijker is en de klachten dus afnemen kan de cliënt rustig aan de activiteiten weer opbouwen. Bij het merendeel van de cliënten verdwijnt het ischiasbeeld binnen twee tot twaalf weken.
 • Vervolgens is het daarna verstandig de lage rug weer in conditie te brengen.
 • Oefeningen om de spieren sterker te maken en massage om de spieren in conditie te houden

Piriformis Syndroom PFS

Het Piriwattes Syndroom?

Het Piriformis Syndroom of wel PFS is niet direct een probleem in de lage onderrug. Wel heeft het te maken met dezelfde zenuw die de Ischias klacht veroorzaakt namelijk de Nervus  Ischiadicus. Deze zenuw loopt vanaf de onderrug door het bekken en langs de Piriformis spier, de Musculus Piriformis. Deze relatief kleine spier in de bil helpt ons lopen en in balans houden. Als deze spier overbelast wordt en komt er een constante spanning op waardoor de spier korte en dikker wordt. Hierdoor raakt de grote been zenuw, Nervus Ischiadus, in de knel en geïrriteerd. Dit zorgt weer voor pijn in de bil en uitstraling naar het been.

De Oorzaak van PFS

 Zoals hierboven al genoemd is vaak overbelasting de oorzaak. Een repeterende beweging verkeerde zit, lig, sta of loophouding kan ook de oorzaak zijn. Ook is het mogelijk dat een cliënt een anatomische  anomalie heeft. Niet iedereen is hetzelfde. Het verloop van de Grote Been Zenuw, Nervus Ischiadicus , loopt bij 85% van de mensen onder de spier door. Bij 15% van de mensen loopt de zenuw over de spier heen en dan is er nog een percentage van 0,5% van de mensen waarbij de zenuw door de spier heen loopt.

Klachten en Symptomen bij PFS
 • Pijn in de bilstreek
 • Zitten verergert de klachten
 • Last van diepe drukpijn midden op de bil
 • Klachten kunnen toenemen tijdens fietsen of hardlopen
 • Uitstraling van pijn naar het been in het verloop van de zenuw
 • Buigen van de heup met gestrekt been kan de beknelling provoceren
 • Het (passief) naar binnen draaien van de heup kan pijnlijk zijn
 • Normaal gesproken is er geen sprake van rugpijn
 • Spieren rondom de m. Piriformis kunnen ook verstijven
Behandeling en Herstel van PFS

Het behandelen van PFS bestaat uit massages en manipulaties. De cliënt zelf krijgt oefeningen mee om thuis te doen. De massages bestaan voornamelijk uit Petrissages en Triggerpoint Therapie. Hiermee krijgt de Pitriformis spier het signaal dat hij mag ontspannen. Enige mate van herstel mag wel verwacht worden na 2 a 3 weken bij een wekelijkse behandeling en het trouw doen van de oefeningen.